Cayma - İptal - İade KoşullarıGENEL:

1. Kullanmakta Olduğunuz Web Sitesi Üzerinden Elektronik Ortamda Sipariş Verdiğiniz Takdirde, Size Sunulan Ön Bilgilendirme Formunu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini Kabul Etmiş Sayılırsınız.

2. ALICILAR, Satın Aldıkları Ürünün Satış ve Teslimi ile İlgili Olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) Hükümleri ile Yürürlükteki Diğer Yasalara Tabidir.
 
3. SATICI Tarafından Teslimat Ücretinin Kendisince Karşılanacağı ile İlgili Yazılı Bir Açıklama  Yapılmamışsa Ürün Sevkiyat Masrafı Olan Kargo Ücreti  ALICI Tarafından Ödenecektir.

4. Satın Alınan Her Bir Ürün, 30 Günlük Yasal Süreyi Aşmamak Kaydı ile  ALICI'nın Gösterdiği Adresteki Kişi ve / veya Kuruluşa Teslim Edilir. Bu Süre İçinde Ürün Teslim Edilmez ise,  ALICILAR Sözleşmeyi Sona Erdirebilir.  Cayma Hakkı Nedeni ile İade Edilen Ürünün Teslimat Bedeli  SATICI Tarafından Karşılanacaktır.

Sözleşme Konusu Ürün ve / veya Ürünler, ALICI’dan Başka Bir Kişi veya Kuruluşa Teslim Edilecek ise, Teslim Edilecek Kişi veya Kuruluşun Teslimatı Kabul Etmemesinden SATICI Sorumlu Tutulamaz. İade Edilen Kargonun Ücreti ALICI'dan Tahsil Edilecektir. 

Teslim Edilemeyen Kargoları Gidip Şubeden Teslim Almak ALICI'nın Sorumluluğundadır.  İadesi Yapılan Kargoların Gidiş + Dönüş Kargo Masrafları ALICI'dan Tahsil Edilecektir. 

5. Satın Alınan Ürün, Eksiksiz ve Siparişte Belirtilen Niteliklere Uygun ve Varsa Garanti Belgesi, Kullanım Klavuzu Gibi Belgelerle Teslim Edilmek Zorundadır.
 
6. Satın Alınan Ürünün Satılmasının İmkansızlaşması Durumunda, SATICI Bu Durumu Öğrendiğinden İtibaren 3 Gün İçinde Yazılı Olarak ALICI'ya Bu Durumu Bildireceğini, Ödemiş Olduğu Bedel ve Borç Altına Sokan Tüm Belgeleri 14 Gün İçinde ALICI'ya İade Edeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE : 

ALICI, Satın Aldığı Ürün Bedelini Ödemez veya Banka Kayıtlarında İptal Ederse, SATICI'nın Ürünü Teslim Yükümlülüğü Sona Erer.


KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER : 

Ürün Teslim Edildikten Sonra, ALICI'nın Ödeme Yaptığı Kredi Kartının Yetkisiz Kişiler Tarafından Haksız Olarak Kullanıldığı Tespit Edilirse ve Satılan Ürün Bedeli İlgili Banka veya Finans Kuruluşu Tarafından SATICI'ya Ödenmez ise, ALICI, Sözleşme Konusu Ürünü 3 Gün İçerisinde Nakliye Gideri ALICI'ya Ait Olacak Şekilde SATICI’ya İade Etmek Zorundadır. 


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE : 

SATICI’nın Öngöremeyeceği Mücbir Sebepler Oluşursa ve Ürün Süresinde Teslim Edilemez ise, Durum Alıcı’ya Bildirilir. ALICI, Siparişin İptalini, Ürünün Benzeri ile Değiştirilmesini veya Engel Ortadan Kalkana Dek Teslimatın Ertelenmesini SATICI'dan Talep Edebilir.

ALICI Siparişi İptal Ederse; Ödemeyi Nakit ile Yapmış ise İptalinden İtibaren 14 Gün İçerisinde Ürün Bedeli ALICI'nın Hesabına EFT / HAVALE ile Geri Gönderilir. 

ALICI, Ödemeyi Kredi Kartı ile Yapmış ise ve İptal Ederse;  Bu İptalden İtibaren Yine 14 Gün İçinde Ürün Bedeli Bankaya İade Edilir. ALICI, SATICI Tarafından Kredi Kartına İade Edilen Tutarın Banka Tarafından ALICI Hesabına Yansıtılmasına İlişkin Ortalama Sürecin 2 ile 3 Haftayı Bulabileceğini, Bu Tutarın Bankaya İadesinden Sonra ALICI’nın Hesaplarına Yansıması Halinin Tamamen Banka İşlem Süreci ile İlgili Olduğundan, ALICI, Olası Gecikmeler İçin SATICI’yı Sorumlu Tutamayacağını Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ :
 
ALICI Sözleşme Konusu Mal / Hizmeti Teslim Almadan Önce Muayene Edecek; Ezik, Kırık, Ambalajı Yırtılmış vb. Hasarlı ve Ayıplı Mal / Hizmeti Kargo Şirketinden Teslim Almayacaktır. ALICI, Böyle Bir Durumda Kargo Görevlisine O Anda Hasar Tespit Tutanağını Tutturarak Zararını Kargo Şirketinden Talep Etmesi Gerekmektedir. Teslim Alınan Mal / Hizmetin Hasarsız ve Sağlam Olduğu Kabul Edilecektir. ALICI , Teslimden sonra Mal / Hizmeti Özenle Korumak Zorundadır. Cayma Hakkı Kullanılacaksa Mal / Hizmet Kullanılmamalıdır. Ürünle Birlikte Fatura da İade Edilmelidir. Fatura Gönderilmemesi Halinde İade Talebi Reddedilecektir.


CAYMA HAKKI / SÜRESİ / KULLANIMI : 

ALICI; Satın Aldığı Ürünün Kendisine veya Gösterdiği Adresteki Kişi / Kuruluşa Satın Alma Tarihinden İtibaren 30 Gün İçerisinde Kargo Paketi Bulunduğu İL MERKEZİNE Ulaşmaması Durumunda : ALICI Teslim Tarihinden İtibaren 14 (On Dört) Gün İçerisinde SATICI'ya Bildirmek Şartıyla Hiçbir Hukuki ve Cezai Sorumluluk Üstlenmeksizin ve Hiçbir Gerekçe Göstermeksizin Ürünü Redderek Sözleşmeyi Feshetme Hakkına ve / veya Sözleşmeden Cayma Hakkına Sahiptir. Cayma Hakkı Nedeni ile İade Edilen Ürünün Teslimat Bedeli  Satıcı Tarafından Karşılanacaktır.

Sözleşme Konusu Ürün ve / veya Ürünler, ALICI’dan Başka Bir Kişi veya Kuruluşa Teslim Edilecek ise, Teslim Edilecek Kişi veya Kuruluşun Teslimatı Kabul Etmemesinden SATICI Sorumlu Tutulamaz. İade Edilen Kargonun Ücreti ALICI'dan Tahsil Edilecektir. 

Cayma Hakkının Kullanılması İçin 14 (On Dört) Günlük Süre İçinde SATICI'ya İadeli Taahhütlü Posta, Faks veya E - Posta ile Yazılı Bildirimde Bulunulması ve Ürünün İşbu Sözleşmede Düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" Hükümleri Çerçevesinde Kullanılmamış veya Açılmamış Olması Şarttır. Bu Hakkın Kullanılması Halinde, Kişiye veya ALICI’ya Teslim Edilen Ürünün Faturası, (İade Edilmek İstenen Ürünün Faturası Kurumsal ise, Geri İade Ederken Kurumun Düzenlemiş Olduğu İade Faturası ile Birlikte Gönderilmesi Gerekmektedir. Faturası Kurumlar Adına Düzenlenen Sipariş İadeleri İADE FATURASI Kesilmediği Takdirde Tamamlanamayacaktır.)Ürün ile Birlikte Gönderilmesi Gerekmektedir.

Teslim Edilemeyen Kargoları Gidip Şubeden Teslim Almak ALICI'nın Sorumluluğundadır. 

Red Sonucu Yüzünden Bize Geri Dönen Kargo İçin ALICI'nın Yaptığı Ödemeden Kargo Ücreti Çıkarıldıktan Sonra Geriye Kalan Kısmına Ait Tutarın  ALICI'nın Hesabına İADESİ YAPILACAKTIR.

Hizmet Sunumuna İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde ise, Bu Süre Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren Başlar. Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı ile Hizmetin İfasına Başlanan Hizmet Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Kullanılamaz.

 İade Edilecek Ürünlerin Kutusu, Ambalajı, Varsa Standart Aksesuarları ile Birlikte Eksiksiz ve Hasarsız Olarak Teslim Edilmesi Gerekmektedir.

Elektronik Ürünlerin “Cayma Hakkı” Dahilinde İade Alınabilmesi İçin Satın Alınan Ürünün, Orjinal Kutusuna Zarar Verilmemiş Olması, Faturasının ve  Tüm Tamamlayıcı Aksesuarlarının Ürün ile Birlikte Gönderilmesi Gerekmektedir. Gönderilmemesi Halinde İade Talebi Reddedilecektir.

SATICI, Cayma Bildiriminin Kendisine Ulaşmasından İtibaren En Geç 14 Günlük Süre İçerisinde ALICI’yı Borç Altına Sokan Belgeleri ALICI’ya İade Eder. Mal Bedeli 21 (Yirmi Bir) Gün İçinde ALICI'ya Geri İade Edilir.

ALICI’nın Kusurundan Kaynaklanan Bir Nedenle Malın Değerinde Bir Azalma Olursa veya İade İmkânsızlaşırsa ALICI Kusuru Oranında SATICI’nın Zararlarını Tazmin Etmekle Yükümlüdür.

Cayma Hakkının Kullanılması Nedeniyle SATICI Tarafından Düzenlenen Kampanya Limit Tutarının Altına Düşülmesi Halinde Kampanya Kapsamında Faydalanılan İndirim Miktarı İptal Edilir.


SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ :

ŞİRKET 
ADI / UNVANI :
ADRES :
EPOSTA : info@depoticaret.com
TEL : 0532 273 33 06
FAKS :


İADE KOŞULLARI :

ALDIĞINIZ ÜRÜNÜN KESİNLİKLE İADESİ YOKTUR.

Değişim : Ürün Satışında Bu Şart Yazılı Belirtilmediyse Kesinlikle Ürün Değişimi Olmayacaktır.  

BSM Modüller Sorunlu Çıkması Durumunda En Geç 14 Gün İçinde ALICI / SATICI ile İletişime Geçerek Değişim İşlemini Başlatabilirler (Gidiş / Dönüş Kargo Masrafları ALICI'ya  Aittir)

SATICI, Cayma Bildiriminin Kendisine Ulaşmasından İtibaren En Geç 14 Günlük Süre İçerisinde ALICI’yı Borç Altına Sokan Belgeleri ALICI’ya İade Eder. Mal Bedeli 21 (Yirmi Bir) Gün İçinde ALICI'ya Geri İade Edilir.

ALICI’nın Kusurundan Kaynaklanan Bir Nedenle Malın Değerinde Bir Azalma Olursa veya İade İmkânsızlaşırsa ALICI Kusuru Oranında SATICI’nın Tüm Zararlarını Tazmin Etmekle Yükümlüdür. 


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER : 

ALICI’nın İsteği veya Açıkça Kişisel İhtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan ve Geri Gönderilmeye Müsait Olmayan, İç Giyim Alt Parçaları, Mayo ve Bikini Altları, Makyaj Malzemeleri, Tek Kullanımlık Ürünler, Çabuk Bozulma Tehlikesi Olan veya Son Kullanma Tarihi Geçme İhtimali Olan Mallar, ALICI’ya Teslim Edilmesinin Ardından ALICI Tarafından Ambalajı Açıldığı Takdirde İade Edilmesi Sağlık ve Hijyen Açısından Uygun Olmayan Ürünler, Teslim Edildikten Sonra Başka Ürünlerle Karışan ve Doğası Gereği Ayrıştırılması Mümkün Olmayan Ürünler, Abonelik Sözleşmesi Kapsamında Sağlananlar Dışında, Gazete ve Dergi Gibi Süreli Yayınlara İlişkin Mallar, Elektronik Ortamda Anında İfa Edilen Hizmetler veya Tüketiciye Anında Teslim Edilen Gayrimaddi Mallar, ile Ses veya Görüntü Kayıtlarının, Kitap, Dijital İçerik, Yazılım Programlarının, Veri Kaydedebilme ve Veri Depolama Cihazlarının, Bilgisayar Sarf Malzemelerinin, Elektronik Malzemelerin, Kablo ve Konnektörlerinin, Kulaklık ve Benzeri Cihazlarının, Ambalajının ALICI Tarafından Açılmış Olması Halinde İadesi Yönetmelik Gereği Mümkün Değildir.
Ayrıca Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı ile İfasına Başlanan Hizmetlere İlişkin Cayma Hakkının Kullanılması da Yönetmelik Gereği Mümkün Değildir.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri, İç Giyim Ürünleri, Mayo, Bikini, Kitap, Kopyalanabilir Yazılım ve Programlar, DVD, VCD, CD ve Kasetler ile Kırtasiye Sarf Malzemeleri (Toner, Kartuş, Şerit vb.) İade Edilebilmesi İçin Ambalajlarının Açılmamış, Denenmemiş, Bozulmamış ve Kullanılmamış Olmaları Gerekmektedir. 


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI :

ALICI, Ödeme İşlemlerini  Kredi Kartı ile Yaptığı Durumda Temerrüde Düştüğü Takdirde, Kart Sahibi Banka ile Arasındaki Kredi Kartı Sözleşmesi Çerçevesinde Faiz Ödeyeceğini ve Bankaya Karşı Sorumlu Olacağını Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

Bu Durumda İlgili Banka Hukuki Yollara Başvurabilir; Doğacak Masrafları ve Vekâlet Ücretini ALICI’dan Talep Edebilir ve Her Koşulda ALICI’nın Borcundan Dolayı Temerrüde Düşmesi Halinde, ALICI, Borcun Gecikmeli İfasından Dolayı SATICI’nın Uğradığı Zarar ve Ziyanını Ödeyeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. 


ÖDEME VE TESLİMAT :

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) Yaparak, KuveytTürk Bankası Hesaplarımıza (TL) Yapabilirsiniz.