Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
AÇIK RIZA :

KVKK Gereğince, Depo Ticaret Kapsamında Markalara Ait Websiteleri, Mağazalarımız ve Sair Kanallar Vasıtasıyla Depo Ticaret ile Paylaşmış Olduğunuz Kişisel Verilerinizi Depo Ticaret, Veri Sorumlusu Sıfatıyla, KVKK’da Açıklandığı Çerçevede; Elde Edebilecek, Kaydedebilecek, Depolayabilecek, Muhafaza Edebilecek, Hizmetlerini Devam Ettirebilmek Amacıyla Güncelleyebilecek, Değiştirebilecek, Yeniden Düzenleyebilecek, Mevzuatın İzin Verdiği Durumlarda ve Ölçüde Üçüncü Kişilere Açıklayabilecek, Devredebilecek, Aktarabilecek, Paylaşabilecek, Sınıflandırabilecek, Anonim Hale Getirebilecek ve KVKK’da Sayılan Diğer Şekillerde İşleyebilecektir.

Bu Kapsamda Depo Ticaret Üyelik Programı Olan Depo Ticaret ve Web Siteleri Üyelik İşlemi ile Dâhil Olarak Depo Ticaret  ile Paylaşılan Kişisel Verilerinizin (Özel Nitelikli Kişisel Veriler de Dâhil Olmak Üzere) KVKK ve İlgili Mevzuat Uyarınca Aşağıda Belirtilen Kapsamda İşlenmesine Açık Rıza Vermektesiniz.  Depo Ticaret Programına Dâhil Olmaksızın da Tüm Ürünlerimizi Mağazalarımızdan Temin Edebilmektesiniz. Bu Durumda Yalnızca KVKK’da Sayılan ve Açık Rıza Gerektirmeyen İstisnai Hallerin Varlığı Halinde ve Bu İstisnalar Kapsamında Sınırlı Şekilde Kişisel Verileriniz İşlenecektir.


Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı :


Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Depo Ticaret'in  Üyelik Programı Olan “depoticaret.com”un ve Mağazaların Ne Tür Kişisel Veriler Topladığını, Bu Kişisel Verilerin Nasıl Kullanıldığını, Depo Ticaret'in Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşabileceğini, Depo Ticaret'in İşlediği Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabileceğinizi, Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu veya Olumsuz Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebileceğinizi Siz Değerli Müşterilerimize Aktarmaya Çalışacağız.


1.  İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı :


Depo Ticaret'in Markaları Depo Ticaret'in Üyelik Programı Olan Depo Ticaret ile Üyelerine Daha İyi Hizmet Verebilmek Amacıyla ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili İkincil Mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başta Olmak Üzere, İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Yasal Yükümlülüğü Çerçevesinde; Söz Konusu Amaç ve Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmeyi Sağlayacak Kişisel Verilerinizi (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Cep Telefonu Numarası, E - Posta, Cinsiyet, Adres, Meslek, Eğitim, Alışveriş Noktası ve Zamanı, Ne Kadar Ödeme Yaptığı, Hangi Kampanyadan Faydalandığı, Aldığı İndirim Tutarı, Alışverişindeki Ürün Bilgileri, Uygulama Üzerindeki Gezinme ve Tıklama Bilgileri, Uygulamayı Açtığı Konum Bilgileri) Sizlerden Talep Etmektedir. Bu Kişisel Veriler "Depo Ticaret" Üyelik Faydalarından Yararlanabilmeniz Adına, Açık Rızanıza İstinaden, İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile Belirlenen Amaçlar ve Kapsam Dışında Kullanılmamak Kaydı ile Bilgi Güvenliği Tedbirleri de Alınarak İşlenecek ve Saklanacaktır.


2. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız :


İşlenen Kişisel Verilerinizin Neler Olduğunu, İşleme Amacı Doğrultusunda Kullanılıp Kullanılmadığını, Yurt İçi veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Öğrenmek, Eksik veya Yanlış İşlenen Kişisel Verileriniz Söz Konusu ise veya İşlenen Kişisel Verilerinizde Herhangi Bir Değişiklik Olması Durumunda Bu Verilerinizi Değiştirmek ve Güncellemek İçin, Üçüncü Kişilere Aktarılan Kişisel Verilerinize Güncellemeleri Bildirmek ve İzinlerinizi Kaldırmak Gibi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 Uyarınca Sahip Olduğunuz Diğer Tüm Haklarınızı Kullanmak Amacıyla, 0532 273 33 06 No’lu Telefondan veya “satis@depoticaret.com” Mail Adresinden Firmamıza (www.depoticaret.com) Başvurabilirsiniz.


3. Kişisel Veri Saklama Süresi :


6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca; Onay, Onayın Geri Alındığı, Ticari Elektronik İletinin İçeriği ve Gönderiye İlişkin Diğer Kayıtlar Gerektiğinde Bakanlığa Sunulmak Üzere Kayıt Altına Alınarak; Onayın Geçerliliğinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 5 Yıl Saklanacaktır. Süre Geçtikten Sonra Kişisel Verileriniz Şirketimiz Tarafından veya Talebiniz Üzerine Silinir, Yok Edilir veya Anonim Hale Getirilir.


4. “DEPO TİCARET”ten Ayrılma ve İletişim İznini İptal Etme :


Söz Konusu İzninizi Geri Almak ve Size Kampanya Tanıtımları veya Bilgilendirme Amacıyla Gönderilen İletilerin Artık Gönderilmesini İstemediğiniz Takdirde, Dilediğiniz Zaman, İzni Verdiğiniz Yöntemle (SMS, E - Posta, Push Notification, Web Sitesi ve Diğer Usuller) Bu Talebinizi DEPO TİCARET'e İletebilirsiniz ve Her Zaman “satis@depoticaret.com” Adresine E - Posta Gönderebilirsiniz.


5.  Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı :


DEPO TİCARET, Üyeliğe İlişkin Kişisel Verilerinizi ve Gezinme Bilgileriniz Gibi Trafik Bilgilerinizi; Güvenliğiniz ve DEPO TİCARET'in Yasalar Karşısındaki Yükümlülüğünü İfa Etmesi Amacıyla Yasal Olarak Bu Bilgileri Talep Etmeye Yetkili Olan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Paylaşabilecektir.


6.  Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler :


Kişisel Verilerin Korunması DEPO TİCARET İçin Önemli Bir Konudur. DEPO TİCARET, Kişisel Verilere Yetkisiz Erişim veya Bu Bilgilerin Kaybı, Hatalı Kullanımı, İfşa Edilmesi, Değiştirilmesi veya İmha Edilmesine Karşı Korumak İçin Gerekli Önlemleri Almaktadır. DEPO TİCARET Kişisel Verileri Depolarken Güvenlik Duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) Şifrelemesi Gibi Genel Kabul Görmüş Güvenlik Teknolojisi Standartlarını Kullanmaktadır. Buna Ek Olarak, Web Sitesi / Mobil Uygulama Aracılığıyla DEPO TİCARET’e Kişisel Verilerinizi Gönderirken, Bu Veriler SSL Kullanılarak Aktarılmaktadır. DEPO TİCARET, Kişisel Verilerinizi Gizli Tutmayı, Gizliliğin Sağlanması ve Güvenliği İçin Gerekli Teknik ve İdari Her Türlü Tedbiri Almayı ve Gerekli Özeni Göstermeyi Taahhüt Etmektedir. DEPO TİCARET'in Gerekli Bilgi Güvenliği Önlemlerini Almasına Karşın, Web Sitesine ve Sisteme Yapılan Saldırılar Sonucunda Kişisel Verilerin Zarar Görmesi veya Üçüncü Kişilerin Eline Geçmesi Durumunda, DEPO TİCARET  Bu Durumu Derhal Sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Bildirir.


7. Gizlilik  / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler :


DEPO TİCARET, İşbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde Her Zaman Değişiklik Yapabilir. Bu Değişiklikler, Değiştirilmiş Yeni Gizlilik  / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin “www.depoticaret.com  / Kisisel - Veriler -  Kanunu” Sitesine Konulmasıyla Birlikte Derhal Geçerlilik Kazanır. İşbu Gizlilik  / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznindeki Değişikliklerden Haberdar Olmanız İçin, Siz Üyelerimize Gerekli Bilgilendirme Yapılacaktır.


8.  Elektronik İletişim İzni :


İşbu Gizlilik  /  Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni Kabul Etmekle, Bizimle Paylaşılmasına Rıza Göstermiş Olduğunuz Kişisel Verilerinizin, Tarafınıza Çeşitli Avantajların Sağlanıp Sunulabilmesi ve Size Özel Reklam, Satış, Pazarlama, Anket ve Benzer Amaçlı Her Türlü Fiziksel ve Elektronik İletişim Yapılması ve Diğer İletişim Mesajlarının Gönderilmesi Amacıyla; Toplanmasına, Saklanmasına, İşlenmesine, Kullanılmasına, Aktarımına İzin Vermiş Bulunmaktasınız. Bu Kişisel Verileriniz, Aynı Amaçlara Yönelik Olarak; DEPO TİCARET'in Tüm İştirakleri ve Bağlı Ortaklıkları ile Sözleşme İlişkisi İçinde Olduğumuz Yurt İçi ve  / veya Yurt Dışındaki 3. Taraflarla (Tüm Yasal Yükümlülükler Yerine Getirilerek) Paylaşılacaktır. Bunun Yanında, Bu Bilgiler Sadece Size Sağlanacak Hizmetlerin Kusursuz Sunulabilmesi, Olası Gönderilerinizin Sağlıklı Şekilde Teslim Edilmesi, Telefon, SMS, E - Posta ve Diğer Elektronik İletişim Yollarıyla Bildirimlerimizin Zamanında Ulaştırılabilmesi Amacıyla, Sözleşme İlişkisi İçinde Olduğumuz, Veri Koruması ve Güvenliği Konusunda Bizimle Hukuken ve Teknik Olarak Aynı Sorumlulukları Taşıyan, İlgili Mevzuat Hükümlerine Riayet Eden 3. Kişilerle, Yalnızca İhtiyaç Durumunda ve Gerekli Ölçüde Paylaşılacaktır. Müşteriler, Kişisel Verilerinin DEPO TİCARET Tarafından Bu Şekilde Kullanımına ve Saklanmasına Rıza Gösterdiklerini Kabul , Beyan ve Taahhüt Eder. DEPO TİCARET, Söz Konusu Kişisel Verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 12 Uyarınca Güvenli Şekilde Saklanması, Yetkisiz Erişimlerin ve Hukuka Aykırı Veri İşlemelerin Önlenmesi İçin Gereken Her Türlü Tedbiri Alacaktır.

Müşteri İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni Kabul Etmekle, Açık Rızanızla Elektronik Haberleşme İşletmecisi Tarafından İşlenen ve Elektronik Haberleşme İşletmecisiyle Aramızdaki Hukuki İlişkiye İstinaden Bizimle Paylaşılan Konum Verilerinizin, Size Çeşitli Avantajların Sağlanıp Sunulabilmesi ve Size Özel Reklam, Satış, Pazarlama, Anket ve Benzer Amaçlı Her Türlü Elektronik İletişim Yapılması ve Diğer İletişim Mesajlarının Gönderilmesi Amacıyla İşlenebilmesine Rıza Vermiş Olacaksınız. İletişim İzninizi Geri Almak İstediğiniz Takdirde, Dilediğiniz Zaman, İzni Verdiğiniz Yöntemle (SMS,  E - Posta, Web Sitesi ve Diğer Usuller) Bu Talebinizi DEPO TİCARET'e İletebilirsiniz ve Her Zaman “satis@depoticaret.com”  Adresine  E - Posta Gönderebilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ :


Değerli  Müşterilerimiz;


DEPO TİCARET Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumlusu Olarak Müşterilerimizin ve Çalışanlarımızın Kişisel Verilerini Kaydedecek, Sınıflandıracak, İşleyecek, Saklayacak, Güncelleyecek ve Mevzuatın İzin Verdiği Durumlarda Üçüncü Kişilere Aktarabileceğiz. İşbu Aydınlatma Metni ile Kanun Hükümleri Gereğince Karşılıklı Hak ve Yükümlülüklerimiz Konusunda Sizleri Bilgilendiriyoruz.


1 -  Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları :


Tarafınıza Ait Kişisel Bilgiler; Web Sitemizi Ziyaretiniz, Mağazalarımızdan Yaptığınız Alışverişler, Telefon veya E - Posta Yazışmalarındaki Paylaşımlarınız, İş Yerimizi Ziyaretiniz Gibi Kaynaklardan Toplanmaktadır. DEPO TİCARET Ürün veya Hizmet Satın Almanız veya Bir Başka Surette Ticari veya Hukuki İlişkiye Girmeniz Durumunda Bu Verilerinizden; Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi,) Başta Olmak Üzere; İletişim Verileriniz (E - Mail Adresi, Adres ve Telefon Bilgileri, IP Adresi), DEPO TİCARET  Faaliyet Alanı Kapsamında Satın Aldığınız Ürüne İlişkin Veriler, Görsel ve İşitsel Verileriniz, DEPO TİCARET  Tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında Belirtilen Hukuka Uygunluk Sebepleri Çerçevesinde, Sözleşmenin İfası ve Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Amacıyla ve Zorunlu Meşru Menfaatler Kapsamında İşlenecektir.

Yine Yukarıda Sayılanların Dışında DEPO TİCARET Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerimizden Sorunsuz Olarak Yararlanabilmeniz, Ürün ve Hizmet Çeşitliliğimizin Geliştirilebilmesi ve Zaman Zaman Sizin İçin “En İyi Hizmet En İyi Ürün” Prensibi ile Hizmet Sağlanabilmesi, DEPO TİCARET'ten Satın Aldığınız Ürünler ve  / veya Hizmetler ile İlgili Olarak Otomatik Sistemler Aracılığı ile Kişisel Ürün Alışkanlıklarınız Hakkında Analiz Yapılarak, Bu Kapsamdaki Müşteri Hizmetleri, Tüketici Hakları ve Diğer İmkanlardan İstifade Edebilmeniz Çeşitli Rapor, Analiz ve Çalışmaların Hazırlanması ve Sunulması İçin Temel Hak ve Özgürlüklerinize Zarar Vermemek Kaydı ile Konum Verisi, Eğitim Verisi, Meslek verisi , Takı Verisi, ve Görüntüsü Özellikleri, DEPO TİCARET Tarafından Sunulan Her Türlü Ürün ve Hizmete İlişkin Kullanım Alışkanlığı, Tercih, Zevk ve Beğenilerinizi İfade Eden Kişisel Verileriniz ise, Rızanız Alınmak Suretiyle İşlenebilecektir.


2 - Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler :


Şirketimiz DEPO TİCARET, Tarafından DEPO TİCARET  ve Diğer Markalar Altında Sunulan Ürün ve Hizmetlerimizden Sorunsuz Olarak Yararlanabilmek, Alınan Bilgiler ile Ürün Çeşitliliğimizi Geliştirebilmek Beğeninize Göre Ürün Çeşitliliği Sağlamak, Yukarıda Tanımı Yapılan Bilgileriniz Alınarak Sizin Hakkınızda Kişisel Bir Pazarlama Hizmeti Sağlayarak “ En İyi Ürün” Prensibi ile Hizmet Sağlamak, Otomatik Sistemler Aracılığı ile Kişisel Alışveriş Alışkanlıklarınız Hakkında Analiz  Yapma ve Yine Grup Şirketleri, İş Ortakları, Tedarikçileri, Servis Sağlayıcıları Tarafından da Kullanılmak Üzere, Aldığınız / İlgilendiğiniz Ürünler ve İlgili Müşteri Hizmetleri, Tüketici Hakları ve Diğer İmkanlardan İstifade Edebilmeniz ve / veya Bunlarla İlgili Ticari / Mali / Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilebilmesi ve / veya Temel Hak ve Özgürlüklerinize Zarar Vermemek Kaydı ile Hukuken Meşru Menfaatler İçin Gereken veya Zorunlu Olan Durumlarda İşlenebilecektir.

Şayet Daha Önceden Alınmış Rıza ve İzniniz Mevcut Değilse; Yukarıda Belirtilen ve Kanunun 5 / 2 Maddesinde Yer Alan Hukuka Uygunluk Sebeplerinden Birine Girmeyen Kişisel Verileriniz İçin Yasal Zorunluluk Gereği Rızanızı Talep Edeceğiz. Bu Durumda, Mağazamızda Uygulaması Varsa Yazılı İmzalı İzin ile Birlikte Aynı Hukuki Nitelik ve Değerde Olmak Üzere Dijital Ortamda da İzin Verebileceksiniz. Dijital Ortamda( SMS, ELEKTRONİK POSTA, MOBIL PUSH NOTIFICATION ve Diğer) Bilginize Sunulan Elektronik İletişim İzin Metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasını Değerlendirdikten Sonra Uygun Bulmuş İseniz, Sadece Size Özel Üretilmiş ve Cep Telefonunuza Gönderilmiş, Siz Dışında Hiç Kimse Tarafından Bilinmeyen Şifreyi, Satış Temsilcisine Bildirmeniz Durumunda İzin / Onay İşleminiz Tamamlanmış Olacaktır. Bu Hususlarda Tüm Talep ve Dilekleriniz İçin 0532 273 33 06 No’lu Telefondan veya “satis@depoticaret.com” Mail Adresinden Başvurabilirsiniz.


3 - Verilerin Paylaşımı ve Aktarım :


Mağazalarımız, Web Sitelerimiz, Mobil Aplikasyonlarımız Üzerinden, Doğrudan Sizlerden Alınan ve Şirketimiz Tarafından Çeşitli Kanallardan Temin Edilen Kişisel Verileriniz Mevzuatta Belirlenen Güvenlik ve Gizlilik Esasları Uyarınca Yeterli ve Etkili Önlemler Alınmak Kaydıyla; Yasal Zorunluluk Gereği Bu Verileri Talep Etmeye Yetkili Olan Kamu Kurum veya Kuruluşları, Faaliyetlerimiz Gereği Anlaşmalı Olduğumuz Yurt İçindeki ve / veya Yurt Dışındaki Kurumlar ve İş Ortaklarımız ile Paylaşabilecektir.


4- Kanun Kapsamındaki Haklarınız :


Kişisel Veri Sahipleri Olarak, Haklarınıza İlişkin Taleplerinizi www.depoticaret.com İnternet Adresinden Kamuoyu ile Paylaşılmış Olan DEPO TİCARET Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında ve Veri Sahibi Başvuru Prosedürün de Düzenlenen Yöntemlerle ( Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliği Esas Alınmıştır) ve Aynı Web Adresinde Yayınlanan Kişisel Veri Başvuru Formunu Doldurmak veya Başvuru Formunda Yazılı Zorunlu Bilgilerinizi İçerir Başka Bir Belge veya E - Posta İçeriği ile Suretiyle Yazılı Olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da İlgili Kişi Tarafından DEPO TİCARET’e Daha Önce Bildirilen ve DEPO TİCARET'İn Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresini Kullanmak Suretiyle veya Başvuru Amacına Yönelik Geliştirilmiş Bir Yazılım ya da Uygulama Vasıtasıyla Kimliğiniz Teyit Edilebilir Bir Biçimde DEPO TİCARET'e İletmeniz Durumunda DEPO TİCARET, Talebin Niteliğine Göre Talebi En Kısa Sürede ve En Geç Otuz Gün İçinde Ücretsiz Olarak Sonuçlandıracaktır. Ancak, İşlemin Ayrıca Bir Maliyeti Gerektirmesi Hâlinde, DEPO TİCARET Tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca Belirlenen Tarifedeki Ücret Alınacaktır. Bu Kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

• Kişisel Veri İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,

• Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,

• Kişisel Verilerin İşlenme Amacını ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,

• Yurt İçinde ve / veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,

• Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış İşlenmiş Olması Hâlinde Bunların Düzeltilmesini İsteme ve Bu Kapsamda Yapılan İşlemin Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,

• 6698 Sayılı Kanun ve İlgili Diğer Kanun Hükümlerine Uygun Olarak İşlenmiş Olmasına Rağmen, İşlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkması Hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme ve Bu Kapsamda Yapılan İşlemin Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,

• İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,

• Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme Haklarına Sahiptir.