Mesafeli Satış Sözleşmesi
1. TARAFLAR :


İşbu Sözleşme Aşağıdaki Taraflar Arasında Aşağıda Belirtilen Hüküm ve Şartlar Çerçevesinde İmzalanmıştır. 


A. ‘ALICI’ ; (Sözleşmede Bundan Sonra "ALICI" Olarak Anılacaktır)

AD - SOYAD : 

ADRES :


B. ‘SATICI’ ; (Sözleşmede Bundan Sonra "SATICI" Olarak Anılacaktır)

AD - SOYAD :

ADRES : 


İş Bu Sözleşmeyi Kabul Etmekle ALICI, Sözleşme Konusu Siparişi Onayladığı Takdirde Sipariş Konusu Bedeli ve Varsa Kargo Ücreti, Vergi gibi Belirtilen Ek Ücretleri Ödeme Yükümlülüğü Altına Gireceğini, Sipariş Konusu Ürünün / Hizmetin Temel Niteliklerini, Sipariş Konusu ile İlgili Tüm Ön Bilgileri ve Cayma Konusu Hakkında  Bilgi Sahibi Olduğunu, Bu Ön Bilgileri Elektronik Ortamda Kabul Ettiğini ve Sonrasında Ürün / Hizmeti Sipariş Verdiğini, İşbu Sözleşme Hükümlerince Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

2. TANIMLAR :


İşbu Sözleşmenin Uygulanmasında ve Yorumlanmasında Aşağıda Yazılı Terimler Karşılarındaki Yazılı Açıklamaları İfade Edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014 / 29188)

HİZMET : Bir Ücret veya Menfaat Karşılığında Yapılan ya da Yapılması Taahhüt Edilen Mal Sağlama Dışındaki Her Türlü Tüketici İşleminin Konusunu ,

SATICI : Ticari veya Mesleki Faaliyetleri Kapsamında Tüketiciye Mal Sunan veya Mal Sunan Adına veya Hesabına Hareket Eden Şirketi,

ALICI : Bir Mal veya Hizmeti Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Edinen, Kullanan veya Yararlanan Gerçek ya da Tüzel Kişiyi,

SİTE : SATICI’ya Ait İnternet Sitesini,

SİPARİŞ VEREN : Bir Mal veya Hizmeti SATICI’ya Ait  İnternet Sitesi Üzerinden Talep Eden Gerçek ya da Tüzel Kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI Arasında Akdedilen İşbu Sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe Konu Olan Taşınır Eşyayı ve Elektronik Ortamda Kullanılmak Üzere Hazırlanan Yazılım, Ses, Görüntü ve Benzeri Gayri Maddi Malları İfade Eder.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU :


İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya Ait İnternet Sitesi Üzerinden Elektronik Ortamda Siparişini Verdiği Aşağıda Nitelikleri ve Satış Fiyatı Belirtilen Ürünün Satışı ve Teslimi ile İlgili Olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Hükümleri Gereğince Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Düzenler.

Listelenen ve Sitede İlan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatı Olup KDV ve KARGO Ürün Satış Fiyatına Dahil Değildir. İlan Edilen Fiyatlar ve Vaatler Güncelleme Yapılana ve / veya Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak İlan Edilen Fiyatlar ise Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.


4. SATICI BİLGİLERİ :


ADI - SOYADI - ÜNVANI :

ADRES :

TELEFON :

FAKS : 

E - POSTA :


5. ALICI BİLGİLERİ :


TESLİM EDİLECEK KİŞİ :

TESLİMAT ADRESİ :

TELEFON :

FAKS :

E - POSTA / KULLANICI ADI :


6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ :


AD / SOYAD / ÜNVANI :

ADRES :

TELEFON :

FAKS :

E - POSTA / KULLANICI ADI :


7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÜRÜNLER BİLGİLERİ :


1. Malın / Ürün / Ürünlerin / Hizmetin Temel Özellikleri (Türü, Miktarı, Marka / Modeli, Rengi, Adedi) SATICI’ya Ait İnternet Sitesinde Yayınlanmaktadır. SATICI Tarafından Kampanya Düzenlenmiş ise İlgili Ürünün Temel Özelliklerini Kampanya Süresince İnceleyebilirsiniz. Kampanya Tarihine Kadar Geçerlidir.


2. Listelenen ve Sitede İlan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatı Olup KDV ve KARGO Ürün Satış Fiyatına Dahil Değildir. İlan Edilen Fiyatlar ve Vaatler Güncelleme Yapılana ve / veya Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak İlan Edilen Fiyatlar ise Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.


3. Sözleşme Konusu Mal ya da Hizmetin Tüm Vergiler Dâhil Satış Fiyatı Aşağıda Gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil) :

Kargo Tutarı Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Sipariş Tarihi :

Teslimat Tarihi :

Teslim Şekli :


4.  SATICI Tarafından Teslimat Ücretinin Kendisince Karşılanacağı ile İlgili Yazılı Bir Açıklama  Yapılmamışsa Ürün Sevkiyat Masrafı Olan Kargo Ücreti ALICI Tarafından Ödenecektir.


8. FATURA BİLGİLERİ :


AD / SOYAD / ÜNVANI :

ADRES :

TELEFON :

FAKS :

E - POSTA / KULLANICI ADI :


FATURA TESLİM : Fatura Sipariş Teslimatı Sırasında Fatura Adresine Sipariş ile Birlikte Teslim Edilecektir veya
Fatura Sipariş Teslimatından Sonra Bir Hafta İçinde Elektronik Ortamda ALICI'nın E - Mail Adresine Gönderilecektir.


9. GENEL HÜKÜMLER :


1. ALICI, SATICI’ya Ait İnternet Sitesinde Sözleşme Konusu Ürünün Temel Nitelikleri, Satış Fiyatı ve Ödeme Şekli ile Teslimata İlişkin Ön Bilgileri Okuyup, Bilgi Sahibi Olduğunu, Elektronik Ortamda Gerekli Teyidi Verdiğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi Elektronik Ortamda Teyit Etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesinin Kurulmasından Evvel, SATICI Tarafından ALICI' ya Verilmesi Gereken Adresi, Siparişi Verilen Ürünlere Ait Temel Özellikleri, Ürünlerin Vergiler Dâhil Fiyatını, Ödeme ve Teslimat Bilgilerini de Doğru ve Eksiksiz Olarak Edindiğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


2. Sözleşme Konusu Her Bir Ürün, 30 Günlük Yasal Süreyi Aşmamak Kaydı ile ALICI' nın Yerleşim Yeri Uzaklığına Bağlı Olarak İnternet Sitesindeki Ön Bilgiler Kısmında Belirtilen Süre Zarfında ALICI veya ALICI’nın Gösterdiği Adresteki Kişi ve / veya Kuruluşa Teslim Edilir. Bu Süre İçinde Ürünün ALICI’ya Teslim Edilememesi Durumunda, ALICI’nın Sözleşmeyi Feshetme ve / veya Sözleşmeden Cayma Hakkı Saklıdır. Cayma Hakkı Nedeni ile İade Edilen Ürünün Teslimat Bedeli  SATICI Tarafından Karşılanacaktır.

Sözleşme Konusu Ürün ve / veya Ürünler, ALICI’dan Başka Bir Kişi veya Kuruluşa Teslim Edilecek ise, Teslim Edilecek Kişi veya Kuruluşun Teslimatı Kabul Etmemesinden SATICI Sorumlu Tutulamaz. İade Edilen Kargonun Ücreti ALICI'dan Tahsil Edilecektir. 

Teslim Edilemeyen Kargoları Gidip Şubeden Teslim Almak ALICI'nın Sorumluluğundadır.  İadesi Yapılan Kargoların Gidiş + Dönüş Kargo Masrafları ALICI'dan Tahsil Edilecektir. 


3. SATICI, Sözleşme Konusu Ürünü Eksiksiz, Siparişte Belirtilen Niteliklere Uygun ve Varsa Garanti Belgeleri, Kullanım Kılavuzları İşin Gereği Olan Bilgi ve Belgeler ile Teslim Etmeyi, Her Türlü Ayıptan Arî Olarak Yasal Mevzuat Gereklerine Göre Sağlam, Standartlara Uygun Bir Şekilde İşi Doğruluk ve Dürüstlük Esasları Dâhilinde İfa Etmeyi, Hizmet Kalitesini Koruyup Yükseltmeyi, İşin İfası Sırasında Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyi, İhtiyat ve Öngörü ile Hareket Etmeyi Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


4. SATICI, Sözleşmeden Doğan İfa Yükümlülüğünün Süresi Dolmadan ALICI’yı Bilgilendirmek ve Açıkça Onayını Almak Suretiyle Eşit Kalite ve Fiyatta Farklı Bir Ürün Tedarik Edebilir.


5. SATICI, Sipariş Konusu Ürün veya Hizmetin Yerine Getirilmesinin İmkânsızlaşması Halinde Sözleşme Konusu Yükümlülüklerini Yerine Getiremezse, Bu Durumu, Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Gün İçinde Yazılı Olarak Tüketiciye Bildireceğini, Ödemiş Olduğu Bedel ve Borç Altına Sokan Tüm Belgeleri 14 Gün İçinde ALICI'ya İade Edececeğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. 


6. ALICI, Sözleşme Konusu Ürünün Teslimatı İçin İşbu Sözleşme’yi Elektronik Ortamda Teyit Edeceğini, Herhangi Bir Nedenle Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin Ödenmemesi ve / veya Banka Kayıtlarında İptal Edilmesi Halinde, SATICI’nın Sözleşme Konusu Ürünü Teslim Yükümlülüğünün Sona Ereceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


7. ALICI, Sözleşme Konusu Ürünün ALICI veya ALICI’nın Gösterdiği Adresteki Kişi ve / veya Kuruluşa Tesliminden Sonra ALICI'ya Ait Kredi Kartının Yetkisiz Kişilerce Haksız Kullanılması Sonucunda Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin İlgili Banka veya Finans Kuruluşu Tarafından SATICI'ya Ödenmemesi Halinde, ALICI Sözleşme Konusu Ürünü 3 Gün İçerisinde Nakliye Gideri ALICI’ya Ait Olacak Şekilde SATICI’ya İade Edeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


8. SATICI, Tarafların İradesi Dışında Gelişen, Önceden Öngörülemeyen ve Tarafların Borçlarını Yerine Getirmesini Engelleyici ve / veya Geciktirici Hallerin Oluşması Gibi Mücbir Sebepler Halleri Nedeni ile Sözleşme Konusu Ürünü Süresi İçinde Teslim Edemez ise, Durumu ALICI'ya Bildireceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. ALICI da Siparişin İptal Edilmesini, Sözleşme Konusu Ürünün Varsa Emsali ile Değiştirilmesini ve / veya Teslimat Süresinin Engelleyici Durumun Ortadan Kalkmasına Kadar Ertelenmesini SATICI’dan Talep Etme Hakkını Haizdir. ALICI Tarafından Siparişin İptal Edilmesi Halinde ALICI’nın Nakit ile Yaptığı Ödemelerde, Ürün Tutarı 14 Gün İçinde Kendisine Nakden ve Defaten Ödenir. ALICI’nın Kredi Kartı ile Yaptığı Ödemelerde ise, Ürün Tutarı, Siparişin ALICI Tarafından İptal Edilmesinden Sonra 14 Gün İçerisinde İlgili Bankaya İade Edilir. ALICI, SATICI Tarafından Kredi Kartına İade Edilen Tutarın Banka Tarafından ALICI Hesabına Yansıtılmasına İlişkin Ortalama Sürecin 2 ile 3 Haftayı Bulabileceğini, Bu Tutarın Bankaya İadesinden Sonra ALICI’nın Hesaplarına Yansıması Halinin Tamamen Banka İşlem Süreci ile İlgili Olduğundan, ALICI, Olası Gecikmeler İçin SATICI’yı Sorumlu Tutamayacağını Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


9. SATICININ, ALICI Tarafından Siteye Kayıt Formunda Belirtilen veya Daha Sonra Kendisi Tarafından Güncellenen Adresi, E - Posta Adresi, Sabit ve Mobil Telefon Hatları ve Diğer İletişim Bilgileri Üzerinden Mektup, E - Posta, SMS, Telefon Görüşmesi ve Diğer Yollarla İletişim, Pazarlama, Bildirim ve Diğer Amaçlarla ALICI’ya Ulaşma Hakkı Bulunmaktadır. ALICI, İşbu Sözleşmeyi Kabul Etmekle SATICI’nın Kendisine Yönelik Yukarıda Belirtilen İletişim Faaliyetlerinde Bulunabileceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Etmektedir.


10. ALICI, Sözleşme Konusu Ürün / Hizmeti Teslim Almadan Önce Muayene Edecek; Ezik, Kırık, Ambalajı Yırtılmış vb. Hasarlı ve Ayıplı Ürün / Hizmeti Kargo Şirketinden Teslim Almayacaktır. Teslim Alınan Ürün / Hizmetin Hasarsız ve Sağlam Olduğu Kabul Edilecektir. Teslimden Sonra Ürün / Hizmetin Özenle Korunması Borcu, ALICI’ya Aittir. Cayma Hakkı Kullanılacaksa Ürün / Hizmet Kullanılmamalıdır. Fatura İade Edilmelidir. Fatura Gönderilmemesi Halinde İade Talebi Reddedilecektir.


11. ALICI ile Sipariş Esnasında Kullanılan Kredi Kartı Hamilinin Aynı Kişi Olmaması veya Ürünün ALICI’ya Tesliminden Evvel, Siparişte Kullanılan Kredi Kartına İlişkin Güvenlik Açığı Tespit Edilmesi Halinde, SATICI, Kredi Kartı Hamiline İlişkin Kimlik ve İletişim Bilgilerini, Siparişte Kullanılan Kredi Kartının Bir Önceki Aya Ait Ekstresini Yahut Kart Hamilinin Bankasından Kredi Kartının Kendisine Ait Olduğuna İlişkin Yazıyı İbraz Etmesini ALICI’dan Talep Edebilir. ALICI’nın Talebe Konu Bilgi / Belgeleri Temin Etmesine Kadar Geçecek Sürede Sipariş Dondurulacak Olup, Mezkur Taleplerin 24 Saat İçerisinde Karşılanmaması Halinde ise SATICI, Siparişi İptal Etme Hakkını Haizdir.


12. ALICI, SATICI’ya Ait İnternet Sitesine Üye Olurken Verdiği Kişisel ve Diğer Sair Bilgilerin Gerçeğe Uygun Olduğunu, SATICI’nın Bu Bilgilerin Gerçeğe Aykırılığı Nedeniyle Uğrayacağı Tüm Zararları, SATICI’nın İlk Bildirimi Üzerine Derhal, Nakden ve Defaten Tazmin Edeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


13. ALICI, SATICI’ya Ait İnternet Sitesini Kullanırken Yasal Mevzuat Hükümlerine Riayet Etmeyi ve Bunları İhlal Etmemeyi Baştan Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. Aksi Takdirde, Doğacak Tüm Hukuki ve Cezai Yükümlülükler Tamamen ve Münhasıran ALICI’yı Bağlayacaktır.


14. ALICI, SATICI’ya Ait İnternet Sitesini Hiçbir Şekilde Kamu Düzenini Bozucu, Genel Ahlaka Aykırı, Başkalarını Rahatsız ve Taciz Edici Şekilde, Yasalara Aykırı Bir Amaç İçin, Başkalarının Maddi ve Manevi Haklarına Tecavüz Edecek Şekilde Kullanamaz. Ayrıca, Üye Başkalarının Hizmetleri Kullanmasını Önleyici veya Zorlaştırıcı Faaliyet (Spam, Virus, Truva Atı, vb.) İşlemlerde Bulunamaz.

15. SATICI’ya Ait İnternet Sitesinin Üzerinden, SATICI’nın Kendi Kontrolünde Olmayan ve / veya Başkaca Üçüncü Kişilerin Sahip Olduğu ve / veya İşlettiği Başka Web Sitelerine ve / veya Başka İçeriklere Link Verilebilir. Bu Linkler ALICI’ya Yönlenme Kolaylığı Sağlamak Amacıyla Konmuş Olup Herhangi Bir Web Sitesini veya O Siteyi İşleten Kişiyi Desteklememekte ve Link Verilen Web Sitesinin İçerdiği Bilgilere Yönelik Herhangi Bir Garanti Niteliği Taşımamaktadır.


16. İşbu Sözleşme İçerisinde Sayılan Maddelerden Bir ya da Birkaçını İhlal Eden Üye İşbu İhlal Nedeniyle Cezai ve Hukuki Olarak Şahsen Sorumlu Olup, SATICI’yı Bu İhlallerin Hukuki ve Cezai Sonuçlarından Ari Tutacaktır. Ayrıca; İşbu İhlal Nedeniyle, Olayın Hukuk Alanına İntikal Ettirilmesi Halinde, SATICI’nın Üyeye Karşı Üyelik Sözleşmesine Uyulmamasından Dolayı Tazminat Talebinde Bulunma Hakkı Saklıdır.


10. CAYMA HAKKI :


1. Sözleşme Konusu Her Bir Ürün, 30 Günlük Yasal Süreyi Aşmamak Kaydı ile ALICI'nın Yerleşim Yeri Uzaklığına Bağlı Olarak İnternet Sitesindeki Ön Bilgiler Kısmında Belirtilen Süre Zarfında ALICI veya ALICI’nın Gösterdiği Adresteki Kişi ve / veya Kuruluşa Teslim Edilir. Bu Süre İçinde Ürünün ALICI’ya Teslim Edilememesi Durumunda, ALICI Teslim Tarihinden İtibaren 14 (On Dört) Gün İçerisinde SATICI'ya Bildirmek Şartıyla Hiçbir Hukuki ve Cezai Sorumluluk Üstlenmeksizin ve Hiçbir Gerekçe Göstermeksizin Ürünü Redderek Sözleşmeyi Feshetme Hakkına ve / veya Sözleşmeden Cayma Hakkına Sahiptir. Cayma Hakkı Nedeni ile İade Edilen Ürünün Teslimat Bedeli  Satıcı Tarafından Karşılanacaktır.
 
2. Cayma Hakkının Kullanılması İçin 14 (On Dört) Günlük süre İçinde SATICI'ya İadeli Taahhütlü Posta, Faks veya E - Posta ile Yazılı Bildirimde Bulunulması ve Ürünün İşbu Sözleşmede Düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" Hükümleri Çerçevesinde Kullanılmamış veya Açılmamış Olması Şarttır. Bu Hakkın Kullanılması Halinde, Kişiye veya ALICI’ya Teslim Edilen Ürünün Faturası, (İade Edilmek İstenen Ürünün Faturası Kurumsal ise, Geri İade Ederken Kurumun Düzenlemiş Olduğu İade Faturası ile Birlikte Gönderilmesi Gerekmektedir. Faturası Kurumlar Adına Düzenlenen Sipariş İadeleri İADE FATURASI Kesilmediği Takdirde Tamamlanamayacaktır.)

3. İade Edilecek Ürünlerin Kutusu, Ambalajı, Varsa Standart Aksesuarları ile Birlikte Eksiksiz ve Hasarsız Olarak Teslim Edilmesi Gerekmektedir.

Elektronik Ürünlerin “Cayma Hakkı” Dahilinde İade Alınabilmesi İçin Satın Alınan Ürünün, Orjinal Kutusuna Zarar Verilmemiş Olması, Faturasının ve  Tüm Tamamlayıcı Aksesuarlarının Ürün ile Birlikte Gönderilmesi Gerekmektedir. Gönderilmemesi Halinde İade Talebi Reddedilecektir.

4. SATICI, (10.1deki Şarta Göre) Cayma Bildiriminin Kendisine Ulaşmasından İtibaren En Geç 14 Günlük Süre İçerisinde ALICI’ yı Borç Altına Sokan Belgeleri ALICI’ya İade Eder. Mal Bedeli 21 (Yirmi Bir) Gün İçinde ALICI'ya Geri İade Edilir.

5. Hizmet Sunumuna İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde ise, Bu Süre Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren Başlar. Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı ile Hizmetin İfasına Başlanan Hizmet Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Kullanılamaz.

6. ALICI’nın Kusurundan Kaynaklanan Bir Nedenle Malın Değerinde Bir Azalma Olursa veya İade İmkânsızlaşırsa ALICI Kusuru Oranında SATICI’nın Zararlarını Tazmin Etmekle Yükümlüdür.

7. Cayma Hakkının Kullanılması Nedeniyle SATICI Tarafından Düzenlenen Kampanya Limit Tutarının Altına Düşülmesi Halinde Kampanya Kapsamında Faydalanılan İndirim Miktarı İptal Edilir.11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER :


Niteliği İtibariyle İade Edilemeyecek Ürünler, ALICI’nın Özel İstek ve Talepleri Uyarınca Üretilen veya Üzerinde Değişiklik ya da İlaveler Yapılarak Kişiye Özel Hale Getirilen ve Niteliği İtibariyle İade Edilemeyecek Ürünlerde Cayma Hakkının Kullanılması Yönetmelik Gereğince Mümkün Değildir.
 
ALICI’nın İsteği veya Açıkça Kişisel İhtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan ve Geri Gönderilmeye Müsait Olmayan, İç Giyim Alt  ve Üst Parçaları, Mayo ve Bikini Altları ve Üstleri, Kozmetik Malzemeleri, Makyaj Malzemeleri, Tek Kullanımlık Ürünler, Kişisel Bakım Ürünleri, Abonelik Sözleşmesi Kapsamında Sağlananlar Dışında Gazete ve Dergi Gibi Süreli Yayınlara İlişkin Ürünler , Çabuk Bozulma Tehlikesi Olan veya Son Kullanma Tarihi Geçme İhtimali Olan Ürünler İçin, Cayma Hakkı Kullanılması Yönetmelik Gereğince Mümkün Değildir. 

Her Türlü Yazılım ve Programlar, BLU-RAY, DVD, VCD, CD ve Kasetler ile Kırtasiye Sarf Malzemeleri (Toner, Kartuş, Şerit vb.) İade Edilebilmesi İçin Ambalajlarının Açılmamış, Denenmemiş, Bozulmamış ve Kullanılmamış Olmaları Gerekir. Bu Takdirde Nakliye Giderleri ALICI'ya Aittir.

Ayrıca Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı ile İfasına Başlanan Hizmetlere İlişkin Cayma Hakkının Kullanılması da Yönetmelik Gereği Mümkün Değildir.


12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI :


ALICI, Ödeme İşlemlerini  Kredi Kartı ile Yaptığı Durumda Temerrüde Düştüğü Takdirde, Kart Sahibi Banka ile Arasındaki Kredi Kartı Sözleşmesi Çerçevesinde Faiz Ödeyeceğini ve Bankaya Karşı Sorumlu Olacağını Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. Bu Durumda İlgili Banka Hukuki Yollara Başvurabilir; Doğacak Masrafları ve Vekâlet Ücretini ALICI’dan Talep Edebilir ve Her koşulda ALICI’nın Borcundan Dolayı Temerrüde Düşmesi Halinde, ALICI, Borcun Gecikmeli İfasından Dolayı SATICI’nın Uğradığı Zarar ve Ziyanını Ödeyeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


13. YETKİLİ MAHKEME :


İşbu Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklarda Şikayet ve İtirazlar, Aşağıdaki Kanunda Belirtilen Parasal Sınırlar Dâhilinde Tüketicinin Yerleşim Yerinin Bulunduğu veya Tüketici İşleminin Yapıldığı Yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine Yapılacaktır. Tüketici Mahkemesi Bulunamayan Yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Yetkilidir.

Parasal Sınıra İlişkin Bilgiler Aşağıdadır :

01/01/2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere, 2017 Yılı İçin Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Değeri:

a) 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirasının Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirası ile 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirası Arasındaki Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine,

c) Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin Merkezlerinde 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirasının Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere Bağlı İlçelerde 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirası ile 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirası Arasındaki Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri Görevli Kılınmışlardır.


İşbu Sözleşme Ticari Amaçlarla Yapılmaktadır.


14. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI :

Sözleşme Hükümleri Her İki Tarafı da Bağlayan Hükümler İçermekte Olup, Bir Tarafın Sözleşme Hükümlerine Uymaması, Diğer Tarafın Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmamaktadır.


15. SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI :


Bu Sözleşme, Müşterinin SATICI'ya Ait info@depoticaret.com Alan Adlı İnternet Sitesinden Elektronik Ortamda Siparişini Tamamlaması ile Başlar.


16. YÜRÜRLÜK :


ALICI, Site Üzerinden Verdiği Siparişe Ait Ödemeyi Gerçekleştirdiğinde İşbu Sözleşmenin Tüm Şartlarını Kabul Etmiş Sayılır. SATICI, Siparişin Gerçekleşmesi Öncesinde İşbu Sözleşmenin Sitede ALICI Tarafından Okunup Kabul Edildiğine Dair Onay Alacak Şekilde Gerekli Yazılımsal Düzenlemeleri Yapmakla Yükümlüdür. 


SATICI:

ALICI:

TARİH: