Ön Bilgilendirme Formu


1. KONU :


İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun Konusu, SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN  /  ALICI'ya Satışını Yaptığı, Aşağıda Nitelikleri ve Satış Fiyatı Belirtilen Ürün / Hizmet Satışı ve Teslimi ile İlgili Olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) ve Hükümleri Gereğince Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Kapsamaktadır. İş Bu Ön Bilgilendirme Formunu Kabul Etmekle ALICI, Sözleşme Konusu Siparişi Onayladığı Takdirde Sipariş Konusu Bedeli ve Varsa Kargo Ücreti, Vergi gibi Belirtilen Ek Ücretleri Ödeme Yükümlülüğü Altına Gireceğini, Sipariş Konusu Ürünün / Hizmetin Temel Niteliklerini, Sipariş Konusu ile İlgili Tüm Ön Bilgileri ve Cayma Konusu Hakkında  Bilgi Sahibi Olduğunu, Bu Ön Bilgileri Elektronik Ortamda Kabul Ettiğini ve Sonrasında Ürün  / Hizmeti Sipariş Verdiğini, İşbu Sözleşme Hükümlerince Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.2. SATICI BİLGİLERİ :

ÜNVANI : DEPO TİCARET

ADRESİ : Ziya Gökalp Mah. Ayazma Cad. Ağaoğlu Myworld EUROPE Sitesi A3 Blok NO:14A Başakşehir / İstanbul

TELEFON NUMARASI : 0532 273 33 06

E - POSTA : destek@depoticaret.com  / hakanaral@yahoo.com


3. ALICI BİLGİLERİ : (Bundan Sonra ALICI Olarak Anılacaktır.)

TESLİM EDİLECEK KİŞİ :

TESLİMAT ADRESİ :

TELEFON NUMARASI :

FAX :

E - POSTA / KULLANICI ADI :


4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ : (Bundan Sonra SİPARİŞ VEREN Olarak Anılacaktır.)

ADI, SOYADI / ÜNVANI :

ADRESİ:

TELEFON :

FAX :

E - POSTA / KULLANICI ADI :


5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÜRÜNLER BİLGİLERİ :


1- Malın / Ürün / Ürünlerin / Hizmetin Temel Özelliklerini (Türü, Miktarı, Marka / Modeli, Rengi, Adedi) SATICI’ya Ait İnternet Sitesinde Yer Almaktadır. 

2- Listelenen ve Sitede İlan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatı Olup KDV ve KARGO Ürün Satış Fiyatına Dahil Değildir. İlan Edilen Fiyatlar ve Vaatler Güncelleme Yapılana ve / veya Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak İlan Edilen Fiyatlar ise Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.

Ürün Sevkiyat Masrafı Olan Kargo Ücreti ALICI Tarafından Ödenecektir.


6. GENEL HÜKÜMLER :


1- ALICI, SATICI’ya Ait İnternet Sitesinde Sözleşme Konusu Ürünün / Hizmetin Temel Nitelikleri, Satış Fiyatı ve Ödeme Şekli ile Teslimata İlişkin Ön Bilgileri Okuyup, Bilgi Sahibi Olduğunu, Elektronik Ortamda Gerekli Teyidi Verdiğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.  ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi Elektronik Ortamda Teyit Etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesinin Kurulmasından Evvel, SATICI Tarafından ALICI'ya Verilmesi Gereken Adresi, Siparişi Verilen Ürünlere  / Hizmetlere Ait Temel Özellikleri, Ürünlerin / Hizmetlerin Vergiler Dâhil Fiyatını, Ödeme ve Teslimat Bilgilerini de Doğru ve Eksiksiz Olarak Edindiğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


2- Sözleşme Konusu Her Bir Ürün, 30 Günlük Yasal Süreyi Aşmamak Kaydı ile ALICI'nın Yerleşim Yeri Uzaklığına Bağlı Olarak İnternet Sitesindeki Ön Bilgiler Kısmında Belirtilen Süre Zarfında ALICI ve / veya  ALICI’nın Gösterdiği Adresteki Kişi ve / veya Kuruluşa Teslim Edilir. Bu Süre İçinde Ürünün ALICI’ya ve / veya ALICI’nın Gösterdiği Adresteki Kişi ve / veya Kuruluşa Teslim Edilememesi Durumunda, ALICI’nın Sözleşmeyi Feshetme ve / veya Sözleşmeden Cayma Hakkı Saklıdır. Cayma Hakkı Nedeni ile İade Edilen Ürünün Teslimat Bedeli  SATICI Tarafından Karşılanacaktır.

3. SATICI, Sözleşme Konusu Ürünü Eksiksiz, Siparişte Belirtilen Niteliklere Uygun ve Varsa Garanti Belgeleri, Kullanım Kılavuzları ile Teslim Etmeyi, Her Türlü Ayıptan Arî Olarak Yasal Mevzuat Gereklerine Sağlam, Standartlara Uygun Bir Şekilde İşin Gereği Olan Bilgi ve Belgeler ile İşi Doğruluk ve Dürüstlük Esasları Dâhilinde İfa Etmeyi, Hizmet Kalitesini Koruyup Yükseltmeyi, İşin İfası Sırasında Gerekli Dikkat ve Özeni göstermeyi, İhtiyat ve Öngörü ile Hareket Etmeyi Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

4. SATICI, Sözleşmeden Doğan İfa Yükümlülüğünün Süresi Dolmadan ALICI’yı Bilgilendirmek ve Açıkça Onayını Almak Suretiyle Eşit Kalite ve Fiyatta Farklı Bir Ürün Tedarik Edebilir.

5. SATICI, Sipariş Konusu Ürün veya Hizmetin Yerine Getirilmesinin İmkânsızlaşması Halinde Sözleşme Konusu Yükümlülüklerini Yerine Getiremezse, Bu Durumu, Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Gün İçinde Yazılı Olarak Tüketiciye Bildireceğini, 14 Günlük Süre İçinde Toplam Bedeli  ve Borç Altına Sokan Tüm Belgeleri  ALICI’ya İade Edeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

6. ALICI, Sözleşme Konusu Ürünün Teslimatı İçin İşbu Ön Bilgilendirme Formunu Elektronik Ortamda Teyit Edeceğini, Herhangi Bir Nedenle Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin Ödenmemesi ve / veya Banka Kayıtlarında İptal Edilmesi Halinde, SATICI’nın Sözleşme Konusu Ürünü Teslim Yükümlülüğünün Sona Ereceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

7. ALICI, Sözleşme Konusu Ürünün ALICI veya ALICI’nın Gösterdiği Adresteki Kişi ve / veya Kuruluşa Tesliminden Sonra ALICI'ya Ait Kredi Kartının Yetkisiz Kişilerce Haksız Kullanılması Sonucunda Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin İlgili Banka veya Finans Kuruluşu Tarafından SATICI'ya Ödenmemesi Halinde, ALICI Sözleşme Konusu Ürünü 3 Gün İçerisinde Nakliye Gideri ALICI’ya Ait Olacak Şekilde SATICI’ya İade Edeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

8. SATICI, Tarafların İradesi Dışında Gelişen, Önceden Öngörülemeyen ve Tarafların Borçlarını Yerine Getirmesini Engelleyici ve / veya Geciktirici Hallerin Oluşması gibi Mücbir Sebepler Halleri Nedeni ile Sözleşme Konusu Ürünü Süresi İçinde Teslim Edemez ise, Durumu ALICI'ya Bildireceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. ALICI'da Siparişin İptal Edilmesini, Sözleşme Konusu Ürünün Varsa Emsali ile Değiştirilmesini ve / veya Teslimat Süresinin Engelleyici Durumun Ortadan Kalkmasına Kadar Ertelenmesini SATICI’dan Talep Etme Hakkına Haizdir. ALICI Tarafından Siparişin İptal Edilmesi Halinde ALICI’nın Nakit ile Yaptığı Ödemelerde, Ürün Tutarı 14 Gün İçinde Kendisine Nakden ve Defaten Ödenir. ALICI’nın Kredi Kartı ile Yaptığı Ödemelerde İse, Ürün Tutarı, Siparişin ALICI Tarafından İptal Edilmesinden Sonra 14 Gün İçerisinde İlgili Bankaya İade Edilir. ALICI, SATICI Tarafından Kredi Kartına İade Edilen Tutarın Banka Tarafından ALICI Hesabına Yansıtılmasına İlişkin Ortalama Sürecin 2 ile 3 Haftayı Bulabileceğini, Bu Tutarın Bankaya İadesinden Sonra ALICI’nın Hesaplarına Yansıması Halinin Tamamen Banka İşlem Süreci ile İlgili Olduğundan, ALICI, Olası Gecikmeler İçin SATICI’yı Sorumlu Tutamayacağını Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

9. ALICI, Sözleşme Konusu Ürün / Hizmeti Teslim Almadan Önce Muayene Edecek; Ezik, Kırık, Ambalajı Yırtılmış vb. Hasarlı ve Ayıplı Ürün / Hizmeti Kargo Şirketinden Teslim Almayacaktır. Teslim Alınan Ürün / Hizmetin Hasarsız ve Sağlam Olduğu Kabul Edilecektir. Teslimden Sonra Ürün / Hizmetin Özenle Korunması Borcu, ALICI’ya Aittir. Cayma Hakkı Kullanılacaksa Ürün / Hizmet Kullanılmamalıdır. Fatura İade Edilmelidir. Fatura Gönderilmemesi Halinde İade Talebi Reddedilecektir.


7. CAYMA HAKKI :


1. ALICI;  Ürün Satışına İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde, Ürünün Kendisine ve / veya Gösterdiği Adresteki Kişi / Kuruluşa 30 Günlük Yasal Süreyi Aşması Halinde, ALICI Teslim Tarihinden itibaren 14 (On Dört) Gün İçerisinde, SATICI’ya Bildirmek Şartıyla Hiçbir Hukuki ve Cezai Sorumluluk Üstlenmeksizin ve Hiçbir Gerekçe Göstermeksizin Ürünü Reddederek Sözleşmeden Cayma ve Feshetme Hakkını Kullanabilir. Hizmet Sunumuna İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde ise, Bu Süre Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren Başlar. Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı ile Hizmetin İfasına Başlanan Hizmet Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Kullanılamaz. Cayma Hakkının Kullanımından Kaynaklanan Masraflar SATICI’ya Aittir. ALICI, İş Bu Sözleşmeyi Kabul Etmekle, Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirildiğini Peşinen Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

2. Cayma Hakkının Kullanılması İçin 14 (On Dört) Günlük süre İçinde SATICI'ya İadeli Taahhütlü Posta, Faks veya E - Posta ile Yazılı Bildirimde Bulunulması ve Ürünün İşbu Sözleşmede Düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" Hükümleri Çerçevesinde Kullanılmamış veya Açılmamış Olması Şarttır. Bu Hakkın Kullanılması Halinde, Kişiye veya ALICI’ya Teslim Edilen Ürünün Faturası, (İade Edilmek İstenen Ürünün Faturası Kurumsal ise, Geri İade Ederken Kurumun Düzenlemiş Olduğu İade Faturası ile Birlikte Gönderilmesi Gerekmektedir. Faturası Kurumlar Adına Düzenlenen Sipariş İadeleri İADE FATURASI Kesilmediği Takdirde Tamamlanamayacaktır.)

3. İade Edilecek Ürünlerin Kutusu, Ambalajı, Varsa Standart Aksesuarları ile Birlikte Eksiksiz ve Hasarsız Olarak Teslim Edilmesi Gerekmektedir.

4. SATICI, (7.1deki Şarta Göre) Cayma Bildiriminin Kendisine Ulaşmasından İtibaren En Geç 14 Günlük Süre İçerisinde ALICI’ yı Borç Altına Sokan Belgeleri ALICI’ya İade Eder. Mal Bedeli 21 (Yirmi Bir) Gün İçinde ALICI'ya Geri İade Edilir.

5. ALICI’nın Kusurundan Kaynaklanan Bir Nedenle Malın Değerinde Bir Azalma Olursa veya İade İmkânsızlaşırsa ALICI Kusuru Oranında SATICI’nın Zararlarını Tazmin Etmekle Yükümlüdür. 

6. Cayma Hakkının Kullanılması Nedeniyle SATICI Tarafından Düzenlenen Kampanya Limit Tutarının Altına Düşülmesi Halinde Kampanya Kapsamında Faydalanılan İndirim Miktarı İptal Edilir.


8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER :


1a) Fiyatı Finansal Piyasalardaki Dalgalanmalara Bağlı Olarak Değişen ve Satıcı veya Sağlayıcının Kontrolünde Olmayan Mal veya Hizmetlere İlişkin Sözleşmeler.

b) Tüketicinin İstekleri veya Kişisel İhtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan Mallara İlişkin Sözleşmeler.

c)  Çabuk Bozulabilen veya Son Kullanma Tarihi Geçebilecek Malların Teslimine İlişkin Sözleşmeler.

ç) Tesliminden Sonra Ambalaj, Bant, Mühür, Paket gibi Koruyucu Unsurları Açılmış Olan Mallardan; İadesi Sağlık ve Hijyen Açısından Uygun Olmayanların Teslimine İlişkin Sözleşmeler.

d) Tesliminden Sonra Başka Ürünlerle Karışan ve Doğası Gereği Ayrıştırılması Mümkün Olmayan Mallara İlişkin Sözleşmeler.

e) Malın Tesliminden Sonra Ambalaj, Bant, Mühür, Paket gibi Koruyucu Unsurları Açılmış Olması Halinde Maddi Ortamda Sunulan Kitap, Dijital İçerik ve Bilgisayar Sarf Malzemelerine, Veri Kaydedebilme ve Veri Depolama Cihazlarına İlişkin Sözleşmeler.

f) Abonelik Sözleşmesi Kapsamında Sağlananlar Dışında, Gazete ve Dergi gibi Süreli Yayınların Teslimine İlişkin Sözleşmeler.

g)  Belirli Bir Tarihte veya Dönemde Yapılması Gereken, Konaklama, Eşya Taşıma, Araba Kiralama, Yiyecek - İçecek Tedariki ve Eğlence veya Dinlenme Amacıyla Yapılan Boş Zamanın Değerlendirilmesine İlişkin Sözleşmeler.

ğ)  Elektronik Ortamda Anında İfa Edilen Hizmetler veya Tüketiciye Anında Teslim Edilen Gayri Maddi Mallara İlişkin Sözleşmeler.

h) Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı ile İfasına Başlanan Hizmetlere İlişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri, İç Giyim Ürünleri, Mayo, Bikini, Kitap, Kopyalanabilir Yazılım ve Programlar, DVD, VCD, CD ve Kasetler ile Kırtasiye Sarf Malzemeleri (Toner, Kartuş, Şerit vb.) İade Edilebilmesi İçin Ambalajlarının Açılmamış, Denenmemiş, Bozulmamış ve Kullanılmamış Olmaları Gerekir.


9. YETKİLİ MAHKEME : 


ALICI, Şikâyet ve İtirazları Konusunda Başvurularını, Aşağıdaki Kanunda Belirtilen Parasal Sınırlar Dâhilinde Tüketicinin Yerleşim Yerinin Bulunduğu veya Tüketici İşleminin Yapıldığı Yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine Yapabilir. Tüketici Mahkemesi Bulunamayan Yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Yetkilidir.

Parasal Sınıra İlişkin Bilgiler Aşağıdadır :

01/01/2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere, 2017 Yılı İçin Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Değeri:

a) 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirasının Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirası ile 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirası Arasındaki Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin Merkezlerinde 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirasının Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere Bağlı İlçelerde 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirası ile 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirası Arasındaki Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri Görevli Kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme Ticari Amaçlarla Yapılmaktadır.


10. SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI


Bu Sözleşme, Müşterinin SATICI'ya Ait info@depoticaret.com Alan Adlı İnternet Sitesinden Elektronik Ortamda Siparişini Tamamlaması ile Başlar.


11. YÜRÜRLÜK :


ALICI, Site Üzerinden Verdiği Siparişe Ait Ödemeyi Gerçekleştirdiğinde İşbu Sözleşmenin Tüm Şartlarını Kabul Etmiş Sayılır. SATICI, Siparişin Gerçekleşmesi Öncesinde İşbu Sözleşmenin Sitede ALICI Tarafından Okunup Kabul Edildiğine Dair Onay Alacak Şekilde Gerekli Yazılımsal Düzenlemeleri Yapmakla Yükümlüdür.